Privacyverklaring Kwetsbaar Mooi

Kwetsbaar Mooi, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 87383276, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Deze verklaring is bedoeld om u inzicht te geven in de gegevens die ik van cliënten bewaar en wat ik ermee doe. Als u me mailt of op een andere manier contact met me opneemt, ontvang ik uw persoonsgegevens. Deze bewaar en verwerk ik. In deze privacyverklaring leest u waarom, wat ermee gebeurt en hoe u ze kunt aanpassen of laten verwijderen.

Persoonsgegevens

Kwetsbaar Mooi verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Dat betekent dat ik één of meerdere van onderstaande persoonsgegevens van u verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • BSN nummer
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw activiteiten op mijn website
 • Website
 • Bedrijfsnaam
 • KvK nummer
 • IP-adres
 • BTW nummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld op kwetsbaarmooi.nl, in correspondentie en telefonisch
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Kwetsbaar Mooi verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gegevens over uw gezondheid

Deze gegevens worden door uzelf verstrekt.

Jonger dan 16 jaar

Cliënten die jonger zijn dan 16 jaar, hebben toestemming van hun ouders of wettelijke voogd nodig om mijn website en diensten te gebruiken.

Waarom ik gegevens nodig heb

Kwetsbaar Mooi verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Afhandelen van uw betaling
 • Om contact met u te kunnen onderhouden
 • Informeren over wijzigingen van diensten, programma’s en ontwikkelingen Als u dit niet langer op prijs stelt kunt u zich uitschrijven door op de uitschrijflink onderaan de e-mail te klikken
 • Mogelijkheid bieden een account aan te maken
 • Verzenden van commerciële nieuwsbrieven
 • Analyseren van uw gedrag op kwetsbaarmooi.nl om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van diensten af te stemmen op uw voorkeuren
 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichting zoals de Belastingdienst
Bewaartermijn

Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor ik uw gegevens verzamel. Van cliënten en oud-cliënten bewaar ik de persoonsgegevens tot twee jaar na het laatste zakelijke contact. Dossiers bewaar ik tot 6 maanden na de laatste sessie.
Uitzondering: Kwetsbaar Mooi is wettelijk verplicht de administratie, inclusief facturen met adresgegevens, 7 jaar te bewaren.

Toegang derde partijen

Kwetsbaar Mooi deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting (bijvoorbeeld Belastingdienst). Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kwetsbaar Mooi blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Kwetsbaar Mooi uw persoonsgegevens aan andere derden enkel wanneer u hier nadrukkelijk toestemming voor geeft.

Cookies

Kwetsbaar Mooi maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Kwetsbaar Mooi gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we onze dienst zoveel mogelijk kunnen aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Bij uw eerste bezoek aan mijn website heb ik u al geïnformeerd over deze cookies en heb ik uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen.

U kunt daarvoor contact met mij opnemen door een verzoek te sturen naar info@kwetsbaarmooi.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Kwetsbaar Mooi zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Kwetsbaar Mooi wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Websites van derden

Op de website van Kwetsbaar Mooi kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Kwetsbaar Mooi draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Kwetsbaar Mooi kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Ik raad u aan de privacyverklaring van deze website te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Beveiliging

Kwetsbaar Mooi neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@kwetsbaarmooi.nl.

Wijzigingen

Kwetsbaar Mooi behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Lees daarom regelmatig de privacyverklaring voor een update.

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of Kwetsbaar Mooi wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via info@kwetsbaarmooi.nl of +31 610016380. 

Over Chantal

Contact

chantal@kwetsbaarmooi.nl
Kwetsbaar Mooi
Stilstaan is Vooruitgaan

Socials

Pin It on Pinterest